MindCare Center

The beauty of change

Therapie aanbod

Binnen MindCare Center behoren de volgende therapieën tot de mogelijkheden.

1) Schematherapie

1A) Individuele schematherapie 

1B) Schemabased mindfulness training 

1C) Cognitieve schemagroep 

1D) Schemamodi groep

2) Cognitieve gedragstherapie

3) Gezins- en relatie therapie middels EFT (ook wel Systeemtherapie genoemd) 

 

1) Schematherapie

Door het beeld dat u van zichzelf heeft in combinatie met het beeld van anderen en van de wereld heeft u een bepaalde manier van reageren op situaties ontwikkeld. Op het moment dat dit leidt tot steeds terugkerende patronen van denken, voelen en handelen kan men spreken van een schema (valkuil of patroon). Er kunnen meerdere valkuilen tegelijkertijd actief zijn.

Als er een of meerdere schema’s opgeroepen worden, kunt u in een bepaalde gemoedstoestand (modus) terecht komen. Een modus is een set van (intense) emoties en gedragingen. De meeste schema’s en modi zijn in de jeugd ontstaan.

Schematherapie werkt goed als u steeds terugkerende hardnekkige patronen, mogelijk in combinatie met bepaalde gemoedstoestanden, bij uzelf herkent. Tevens hebben deze patronen een negatieve invloed op uw relaties, werk en emoties. 

MindCare Center biedt schematherapie zowel individueel als in groepsverband.

 

1A) Individuele schematherapie

In de individuele schematherapie ontdekken we samen welke schema’s en modi bij u spelen. Daarnaast gaan we onderzoeken welke (jeugd) ervaringen hieraan ten grondslag liggen. Middels een aantal specifieke schematherapie-technieken, zoals imaginaire rescripting, stoelentechniek, historisch rollenspel, gaan we de schema’s en modi bewerken. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan het feitelijk veranderen van de schema’s en modi.

 

1B) Schemabased Mindfulnesstraining

Deze training helpt u niet alleen bij bewustwording en werking van de eigen schema's en modi, maar maakt ook duidelijk hoe u geneigd bent van hieruit automatisch te handelen. De mindfulness oefeningen helpen u om meer ‘mentale’ rust te krijgen. Dit zal u helpen om in moeilijke situaties beter doordachte keuzes te maken.

 

1C) Cognitieve schemagroep

In de cognitieve schemagroep leert u samen met uw groepsgenoten uw schema’s te herkennen. In deze groep wordt u mentaal uitgedaagd middels een aantal cognitieve technieken, zoals informatie verzamelen, voor- en nadelenanalyse en de taarttechniek. Daarnaast zullen we middels rollenspelen diverse situaties oefenen om zodoende terugval in oude schema’s te voorkomen.

 

1D) Schemamodi-groep

In deze groep wordt voornamelijk gewerkt met gemoedstoestanden, ook wel schemamodi genoemd. In deze groep leert u de verschillende gemoedstoestanden in uzelf te herkennen en te bewerken. Middels technieken als imaginaire rescripting, stoelentechniek, historisch rollenspel worden de modi bewerkt en leert u op een gezonde manier met de modi omgaan.

 

2) Cognitieve gedragstherapie

De basis van deze therapie is dat niet de gebeurtenissen zelf, maar de manier van denken over deze gebeurtenissen, de oorzaak zijn van de negatieve gevoelens en gedragspatronen. Door de negatieve gedachten anders te interpreteren, uit te dagen en positievere gedachten te formuleren zal men een meer objectieve visie op eigen gevoelens en waarnemingen krijgen. Hierdoor zullen de negatieve gevoelens vervagen en het gedrag veranderen.

Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die zich voornamelijk op het heden en de toekomst richt. Door trainingen in de therapie zelf, thuis en door huiswerk leert u uw gedachten te herformuleren en verandert tevens uw gedrag.

 

3) Gezins- en relatietherapie middels EFT

MindCare Center - Gezins en relatietherapie

Gezins- en relatietherapie wordt ook wel Systeemtherapie genoemd. Emotionally focused therapy (EFT) is een vorm van partner-relatietherapie die zich richt zich op het onderliggende vertrouwen en de verbinding in de relatie. De liefde en emoties staan centraal en worden gezien als de drijvende kracht in een relatie. Op het moment dat mensen zich niet gezien en erkend voelen door hun partner kunnen er problemen ontstaan.

De specifieke patronen die u in de relatie heeft ontwikkeld en waar u zelf niet uit kunt komen zonder hulp, zijn de belangrijkste focus in de behandeling. In de behandeling wordt gewerkt aan intimiteit en vertrouwen, waardoor de relatie weer een basis wordt waarmee u de wereld met (zelf)vertrouwen tegemoet ziet. Door een veilige hechting met uw partner kunt u beiden zelfstandig en autonoom functioneren.  

 

 

 

 

 

 

MindCare Center behandelt niet: ernstige verslaving, automutilatie of suïcidaliteit en zal u in die gevallen doorverwijzen naar een derdelijns instelling.