MindCare Center

The beauty of change

Praktische informatie 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Entree & Wachtruimte

De hoofdingang van MindCare Center is aan de voorkant van het gebouw.


Bij de intercom toetst u de code 0217 in om uw komst aan te kondigen. Hierna zal de deur voor u worden geopend.


Aan de rechterkant naast de ingang is een gezellige wachtruimte ingericht. U wordt hier opgehaald door uw behandelaar.


Er is zowel een trap als een lift naar de tweede verdieping. De gesprekken zullen plaats vinden in kamer 02.17.


Wachttijden*

Wachttijd voor Basis GGZ is 1 tot 8 weken.

Wachttijd voor Systeemtherapie is 1 tot 8 weken.

Wachttijd voor Partner-relatie therapie is 1 tot 8 weken.

Wachttijd voor Specialistische GGZ is 1 tot 8 weken.

* Neem contact op voor de actuele wachttijden.

Intakegesprek

Het intakegesprek duurt 60 min. Hierin wordt gevraagd uw klachten te omschrijven en sinds wanneer deze ontstaan zijn. Er zullen ook vragen gesteld worden over uw levensloop, uw sociale situatie, uw hulpvraag en uw behandelgeschiedenis. Afhankelijk van complexiteit kan er een tweede intakegesprek nodig zijn. Tevens behoort het invullen van gestandaardiseerde vragenlijsten voor de behandeling start tot de mogelijkheden. 

De huisarts heeft, voordat de huisarts u doorverwijst, een aantal belangrijke punten met u besproken. Denk hierbij aan:

  • a) is er sprake of vermoeden van een stoornis conform de DSM 5. DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
  • b) de ernst van de problematiek,
  • c) complexiteit van de problematiek,
  • d) beloop van de klachten.

In de intake wordt er een inschatting gemaakt van deze punten en tevens gekeken wordt of de beschikbare ervaring & expertise goed aansluit bij de benodigde behandeling.

Indien uit het intakegesprek blijkt dat er Specialistische GGZ behandeling gewenst is en u besluit bij MindCare Center in behandeling wilt komen, kan er tevens een gesprek met een psychiater volgen.

 Behandelplan

In het adviesgesprek wordt met u de diagnose en het behandeladvies besproken. Indien u bij MindCare Center in behandeling wenst te komen, wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.  

In het behandelplan komt te staan wat het doel van de behandeling is en welke therapievorm hiervoor geïndiceerd is. Ook wordt samen met u bepaald aan welke criteria voldaan moet zijn bij het einde van behandeling. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de benodigde periode of aantal sessies die hiervoor nodig zijn.

Kwaliteitsstatuut

Zorginstituut Nederland (https://www.zorginstituutnederland.nl ) heeft het kwaliteitsstatuut van MindCare Center goedgekeurd. Deze is beschikbaar in het openbare GGZ kwaliteitsregister. Natuurlijk is een exemplaar van dit kwaliteitsstatuut gratis voor u beschikbaar in de praktijkruimte.

Kosten

De tarieven van MindCare Center zijn hetzelfde als de tarieven die de NZa hanteert. De NZa is de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa tarieven staan op https://www.nza.nl. Meer informatie over de GGZ tarieven staat hier https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/.

Contractvrije zorg

Als professionele vrijgevestigde zorgverlener in de GGZ met een BIG-registratie, wil MindCare Center kwalitatief goede zorg bieden aan haar cliënten. De zorgverzekeraars oefenen via het contracteren van zorgverleners invloed uit. In plaats van op kwaliteit te sturen, stuurt de zorgverzekeraar op geld. Dat is ook logisch want verzekeraars zijn commerciële bedrijven. Meer informatie hierover is beschikbaar op https://contractvrijepsycholoog.nl/

MindCare Center heeft daarom besloten om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Zo kan MindCare Center haar expertise optimaal uitvoeren en krijgt u de beste zorg. MindCare Center wil zelf kunnen bepalen wat bij u past zonder daarin beperkt of gestuurd te worden door de financiële prikkels van zorgverzekeraars. Ieder mens is immers uniek en heeft daarin eigen specifieke kenmerken waar rekening mee gehouden moet worden in de behandeling.

Soorten zorgverzekering

Als u zelf uw zorgverlener wil kunnen kiezen, is het mogelijk aan te raden om voor een restitutiepolis te kiezen. Een restitutiepolis vergoed over het algemeen een hoger percentage bij niet-gecontracteerde zorg ten opzichte van een natura of combinatiepolis. Een nadeel van een restitutiepolis is dat deze soms wat duurder is en u een factuur initieel zelf moet betalen. De factuur moet u vervolgens indienen bij uw verzekeraar. Meer informatie is te vinden op de website https://contractvrijepsycholoog.nl/.

Verwijzing huisarts

Voor een vergoeding van verzekerde zorg heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Let op: Als er geen verwijzing van uw huisarts is (met een datum vóór de start van de behandeling) krijgt u geen geld van uw zorgverzekering.

Eigen risico

De zorgverzekeraar brengt altijd het wettelijk eigen risico in mindering op de vergoeding. U kunt dit, door de overheid vastgestelde eigen risico, niet verminderen. De overheid stelt elk jaar de hoogte van dit eigen risico vast. Alle vergoedingen boven dit eigen risico, die vallen binnen uw zorgverzekering, zal de zorgverzekeraar aan u uitbetalen.  

Niet verzekerde zorg

Sommige zorg is niet verzekerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan relatietherapie. Voor niet verzekerde zorg heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig, omdat die niet door de verzekeraar wordt vergoed. De tarieven hiervoor zijn bij MindCare Center hetzelfde als de tarieven die de NZa hanteert voor verzekerde zorg.

Voordat de behandeling bij MindCare Center start is het belangrijk om goed uit te zoeken wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

ZorgPrestatieModel en DBC

Per 1 januari 2022 is de overheid overgegaan van een DBC model naar een ZorgPrestatieModel. DBC staat voor “Diagnose Behandel combinatie”. In dit oude DBC model was de zorgverlener veel tijd kwijt met administratie. In het nieuwe ZorgPrestatieModel zit deze administratie tijd in het tarief verwerkt. Informatie over het ZorgPrestatieModel voor de GGZ is te vinden op de site https://www.zorgprestatiemodel.nl/. Een brochure van de overheid over dit nieuwe ZorgPrestatieModel is te vinden op https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Afspraken annuleren

Een afspraak kunt u kosteloos 24 uur van te voren afzeggen. Bij afzeggingen korter dan 24 uur van te voren, of indien u niet op de gemaakte afspraak verschijnt, is MindCare Center helaas genoodzaakt om 75 Euro bij u in rekening te brengen. Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Annuleringen ontvangen wij graag per mail op info@mindcare.center