MindCare Center

The beauty of change

Praktische informatie 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Entree & Wachtruimte

De hoofdingang van MindCare Center is aan de voorkant van het gebouw.


Bij de intercom toetst u de code 1702 in om uw komst aan te kondigen. Hierna zal de deur voor u worden geopend.


Aan de rechterkant naast de ingang is een gezellige wachtruimte ingericht. U wordt hier opgehaald door uw behandelaar.


Er is zowel een trap als een lift naar de tweede verdieping. De gesprekken zullen plaats vinden in kamer 2.17.


Wachttijden

Wachttijd voor Basis GGZ is 0 tot 4 weken.

Wachttijd voor Systeemtherapie is 0 tot 4 weken.

Wachttijd voor Partner-relatie therapie is 0 tot 4 weken.

Specialistische GGZ is momenteel vol en is geen ruimte beschikbaar.


Intakegesprek

Het intakegesprek duurt 60 min. Hierin wordt gevraagd uw klachten te omschrijven en sinds wanneer deze ontstaan zijn. Er zullen ook vragen gesteld worden over uw levensloop, uw sociale situatie, uw hulpvraag en uw behandelgeschiedenis. Afhankelijk van complexiteit kan er een tweede intakegesprek nodig zijn. Tevens behoort het invullen van gestandaardiseerde vragenlijsten voor de behandeling start tot de mogelijkheden.  

Indien uit het intakegesprek blijkt dat er Specialistische GGZ behandeling gewenst is en u besluit bij MindCare Center in behandeling wilt komen, zal er tevens een gesprek met een psychiater volgen.

 

Behandelplan

In het adviesgesprek wordt met u de diagnose en het behandeladvies besproken. Indien u bij MindCare Center in behandeling wenst te komen, wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.  

In het behandelplan komt te staan wat het doel van de behandeling is en welke therapievorm hiervoor geïndiceerd is. Ook wordt samen met u bepaald aan welke criteria voldaan moet zijn bij het einde van behandeling. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de benodigde periode of aantal sessies die hiervoor nodig zijn.


Kwaliteitsstatuut

Zorginstituut Nederland (https://www.zorginstituutnederland.nl ) heeft het kwaliteitsstatuut van MindCare Center goedgekeurd. Deze is beschikbaar in het openbare GGZ kwaliteitsregister. Natuurlijk is een exemplaar van dit kwaliteitsstatuut gratis voor u beschikbaar in de praktijkruimte.

  

Kosten

Als professionele vrijgevestigde zorgverlener in de GGZ met een BIG-registratie, wil MindCare Center kwalitatief goede zorg bieden aan haar cliënten. Dit strookt echter niet altijd met de visie van de zorgverzekeraars. Voor details hieromtrent verwijzen wij u naar http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/

MindCare Center heeft besloten om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Zo kan MindCare Center haar expertise optimaal uitvoeren en krijgt u de beste zorg.  

Bij het beëindigen van de behandeling kunt u de facturen indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor deze niet-gecontracteerde zorg hebben de zorgverzekeraars verschillende vergoedingen. Alvorens de behandeling bij MindCare Center te starten is het belangrijk om goed uit te zoeken wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

 

Kosten per sessie:

Een intake per sessie van 60 minuten € 125,-

Partnerrelatietherapie per sessie van 75 minuten € 135,-

Gezinstherapie per sessie van 90 minuten € 160,-

Individuele therapie per sessie van 45 minuten € 90,-

Mail- en/of telefonisch consult per 10 minuten 20,-

 

Partnerrelatie therapie

De meeste verzekeraars vergoeden geen Partnerrelatie therapie. Als een van de twee of beide partners een psychiatrische diagnose heeft, is het soms mogelijk om een deel van de kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is belangrijk dit voor start van de behandeling te hebben uitgezocht.

 

Afspraken annuleren

Een afspraak kunt u kosteloos 24 uur van te voren afzeggen. Bij afzeggingen korter dan 24 uur van te voren, of indien u niet op een gemaakte afspraak verschijnt, is MindCare Center helaas genoodzaakt om 50 Euro bij u in rekening te brengen. Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Annuleringen ontvangen wij graag per mail op info@mindcare.center