MindCare Center

The beauty of change

Contact en aanmelden

U kunt zich via het contact formulier op deze website, telefonisch (06-10150757) of per email: info@mindcare.center aanmelden.  

 

Om uw aanmelding goed te laten verlopen is de volgende informatie nodig:

1)    Verwijsbrief van uw huisarts. Hierin zal de huisarts vermelden voor welke zorg u verwezen wordt; BasisGGZ of

       Specialistische GGZ. Ook zal in deze brief de vermoedelijke diagnose benoemd worden.

2)    Kopie van uw identiteitsbewijs (Paspoort, rijbewijs of ID kaart).

3)    Indien u al eerder behandeling heeft gehad voor uw klachten, ontvangt MindCare Center graag ook de informatie  

       over de toen gestelde diagnose, welke behandeling u hebt gehad en het bereikte resultaat. Deze kunt u bij uw vorige

       behandela(a)ren opvragen.  

 

Bovenstaande informatie ontvangt MindCare Center graag ten minste een week voorafgaand aan het intakegesprek.  

 

Het is mogelijk om uw verwijsbrief en andere relevante informatie te sturen naar het postadres van MindCare Center: Randhoeve 221 tnv MindCare Center, 3995 GA, te Houten. Om de kosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar is het van belang dat u een verwijsbrief van uw huisarts heeft.  

 

Afspraak maken